1. Khảo sát địa chất – địa hình các công trình xây dựng
 1. Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng
 2. Quan trắc lún các công trình xây dựng
 3. Tư vấn giám sát công trình xây dựng
 4. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Công trình nhà trung tầng, cao tầng:

 • Chung cư
 • Văn phòng
 • Trung Tâm Thương mại
 • Trường học
 • Khách sạn
 • Bệnh viện
 • Công trình nhà xưởng, nhà kho¼
 1. Chứng nhận sự an toàn của kết cấu chịu lực
 • An toàn về khả năng chịu lực của công trình
 • An toàn sử dụng, khai thác và vận hành công trình
 • An toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • An toàn môi trường
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế
 • Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ thi công)
 • Kiểm tra chất lượng công trình
  1. Kiểm tra độ thẳng đứng của công trình
  2. Kiểm tra độ lún của công trình
  3. Kiểm tra độ võng của dầm sàn
  4. Kiểm tra trạng thái mặt ngoài của công trình (thấm, nứt…)
 1. Chứng nhận sự làm việc của các hệ thống kỹ thuật
 • Hệ thống cấp – thoát nước
 • Hệ thống cấp điện
 • Hệ thống chống sét
 • Hệ thống thang thoát hiểm ….
 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

Công trình nhà trung tầng, cao tầng:

 • Chung cư
 • Văn phòng
 • TrungTâm Thương mại
 • Trường học
 • Khách sạn
 • Bệnh viện
 • Công trình nhà xưởng, nhà kho¼
 1. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • Thiết kế san lấp mặt bằng
 • Thiết kế hệ thống giao thông
 • Thiết kế hệ thống thoát nước
 1. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công
 • Thẩm tra khả năng kháng chấn của công trình
 • Thẩm tra khả năng chịu tải và ổn định của kết cấu móng
 • Thẩm tra khả năng chịu lực và biến dạng của kết cấu phần thân
 1. Thiết kế xử lý và gia cố kết cấu
 • Thiết kế xử lý sự cố công trình (lún, nứt, biến dạng)
 • Thiết kế nâng tầng công trình
 1. Chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng:
 • Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông
 • Quản lý dự án xây dựng công trình
 • Định giá xây dựng
 • Thí nghiệm viên

Các phần mềm chuyên ngành xây dựng: AutoCad, Revit, SAP, ETABS, MIDAS, dự toán…