Ngày 10/04, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Quận 1, TPHCM. Với thành phần khách mời gồm Lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các Sở, Ban, Ngành TP.HCM, Ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Xây dựng cũng đã vinh dự tham dự Hội thảo với vai trò Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM. 

Ban Giám đốc cùng ông Phan Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) và Ban Lãnh đạo các cấp

 Buổi Hội thảo tập trung vào việc luận đàm chuyên sâu hơn về thực trạng khai thác, sản xuất và sử dụng tài nguyên trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Từ đó nêu rõ thực trạng đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ; Và nhờ hiểu rõ về nguồn lao động cần thiết để phát triển, Các Lãnh đạo đề xuất chủ trương, kiến nghị các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Chụp ảnh lưu niệm cùng Phó GS – TS Huỳnh Thành Đạt (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ VN) 

Phó Giám đốc Trung tâm 

“Phát triển nguồn nhân lực” đồng thời là dịp đặc biệt quy tụ Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Lãnh đạo một số tỉnh/thành khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ,… tạo điều kiện cho các Ban liên quan gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *