Đào tạo lại một số phép thử thông thường theo Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng tại Việt Nam (1511) gồm: Thí nghiệm về Kiểm tra công trình đường ô tô; Thí nghiệm cơ lý Đất trong phòng và hiện trường; Thí nghiệm về Bê tông và Vật liệu xây dựng.

Đào tạo các lớp phần mềm tính toán trong xây dựng gồm: ETABS, Dự toán, PLAXIS, SAP…

Đào tạo triển khai ứng dụng phần mềm cho Dự án theo BIM CONCEPT

Đào tạo các chương trình REVIT

Đào tạo về Kỹ thuật sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Đào tạo thực hiện học phần Thí nghiệm Sức bền Vật liệu

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẦN ĐÂY: 

STT Tên chương trình Thời gian 
1  Đào tạo BIM áp dụng triển khai thi công cho Công ty CP Xây dựng CENTRAL 2020
2  Đào tạo triển khai dự án theo mô hình thông tin công trình BIM cho Công ty CP xây lắp Chợ Lớn 2020
3  Đào tạo BIM cho kỹ sư của PORTCOAST 2020
4  Đào tạo các chương trình REVIT cho nhân viên Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Chân Phương 2019
5  Đào tạo các chương trình REVIT cho nhân viên Cty TNHH Đầu tư Xây Dựng UNICONS 2019
6  Đào tạo chương trình MICROSOFT PROJECT cho nhân viên Công ty An Phong 2019
7  Đào tạo về Kỹ thuật sàn xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Kiên Giang 2019
8  Đào tạo REVIT STRUCTURE cho Kỹ sư của PORTCOAST 2019
9  Đào tạo REVIT cho sinh viên ngành Cảng – Công trình Biển 2018-2019
10  Đào tạo thực hiện học phần Thí nghiệm Sức bền VL cho Sinh viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành 2018-2019