BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

KS Nguyễn Duy Vũ: CBGD Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Nguyễn Danh Thắng: CBGD Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Tiến sĩ chuyên ngành Kết cấu công trình, Trường Đại Học Quốc Gia Yokohama, Nhật Bản, 9/2010

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM